REKLAMY
słownik

Publikacja zawierająca zasób słowny jakiegoś języka, lub porównująca różne języki pod względem leksykalnym i pomagająca w nauce języków obcych.

Pierwsze słowniki były zapisywane pismem klinowym na glinianych tabliczkach już w II tysiącleciu p.n.e.

Autorem pierwszego słownika był prawdopodobnie grecki filozof - Arystofanes z Bizancjum, który zebrał trudne do zrozumienia i archaiczne słowa z epopei Homera i zestawił je z krótkimi objaśnieniami (zwanymi glosami) pomagającymi w ich zrozumieniu.
Początkowo objaśnienia zapisywano na marginesach książki, bądź pomiędzy rzędami pisma (glosa interlinearna), później dopiero zbierano je w osobnych publikacjach, tworząc tym samym pierwociny słowników.

Kiedy kultura grecka stała się popularna na tyle, że cudzoziemcy zaczęli uczyć się po grecku i czytywać greckie dzieła, słowniki nabrały jeszcze większego znaczenia. Rosła ich liczba, rozmiary, powstawały nowe rodzaje, pomimo, że ich tworzenie było niezwykle żmudne i czasochłonne - przepisywanie tekstu wymagało wiele wysiłku, a materiały były drogie i często trudno dostępne. Przygotowanie słownika było nie lada wyzwaniem.


REKLAMY

Również Rzymianie poświęcali słownikom coraz więcej uwagi, ale od czasu, kiedy wojny i najazdy barbarzyńców zniszczyły państwo rzymskie i obniżyły poziom kulturalny ludności, zaprzestano rozwoju tego rodzaju publikacji.

W średniowieczu, słowniki miały głównie pomóc w zrozumieniu Biblii. Zawierały wyjaśnienia szczególnie skomplikowanych zwrotów i archaizmów, które pomagały w zrozumieniu tekstu dla tych, którzy obowiązani byli ją znać - czyli duchowni, oraz kandydaci do stanu duchownego.
Słownik łacińsko-polski z 1424 roku zawierał około 500 wyrazów po łacinie, przy których znalazły się polskie tłumaczenia.

słownikPierwszy słownik łacińsko-polski "z prawdziwego zdarzenia" został opracowany przez Bartłomieja z Bydgoszczy w pierwszej połowie XVI wieku. W pierwszej wersji słownika z 1532 roku było około 4300 wyrazów polskich. Druga wersja z 1544 zawierała już około 10 tysięcy słów polskich.

Obecnie, na rynku księgarskim można znaleźć: oprócz słownika języka polskiego, również słownik wyrazów obcych, poprawnej polszczyzny, słownik ortograficzny, etymologiczny oraz frazeologiczny. Poza tymi można znaleźć jeszcze słownik postaci literackich, słownik synonimów, wyrazów bliskoznacznych oraz mitów i tradycji kultury.
Osobny rozdział, to słowniki przeznaczone do skutecznej nauki języków obcych - najlepsze są oczywiście słowniki dwujęzyczne, które dają natychmiastową możliwość zobaczyć wyraz w obu językach.

W ciągu ostatnich 20 lat w internecie pojawiło się dużo stron internetowych, które są podobne do tradycyjnych słowników, ale które mają w porównaniu z tradycyjnymi pozycjami sporo zalet. Słownik internetowy ma ciągle rosnący rejestr słów, a także narzędzia do ich łatwego poszukiwania.

Coraz częściej, słowniki internetowe są zastępowane przez aplikacje mobilne. Główną zaletą takiego rozwiązania jest szybkość i łatwość w poszukiwaniu potrzebnego wyrazu. Poza tym istnieje możliwość do posługiwania się słownikiem w trybie offline  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj