REKLAMY
sierp wkładkowy

Najstarsze narzędzie żniwne.

Wywodzi się z sierpowatych wiórów krzemiennych, używanych w okresie uprawy kopieniaczej do sprzętu roślin dzikich i uprawianych.

Obok nich rozwinęły się noże żniwne o prostym lub lekko zakrzywionym ostrzu krzemiennym, osadzonym w prostej lub wygiętej drewnianej rękojeści.

Dalszym etapem rozwojowym był egipski sierp wkładkowy z czasów XVIII dynastii (ok. 1500 roku p.n.e.).

Było to narzędzie o ostrzu z małych spiłowanych wiórów krzemiennych, osadzonych obok siebie i przyklejonych żywicą do prostej lub zaokrąglonej oprawy drewnianej, rogowej czy kostnej. Wywodził się on z dolnej szczęki końskiej lub bydlęcej, w której zęby zastąpiono krzemieniem.

REKLAMY

Babilon wprowadził sierp z mocno wypalonej gliny.
Sierpy brązowe, wąskokabłąkowe, żłobkowane i o nie wyodrębnionym trzonku, miały urządzenia do umocowania rękojeści, a nawet tulejki. Wyparły one całkowicie sierpy krzemienie, a te z kolei ustąpiły żelaznym.

Dalszym udoskonaleniem był sierp szerokokabłąkowy o większym wygięciu i rozszerzeniu ostrza, nadający się lepiej do ścinania dłuższej słomy (ważne ze względu na rozwój hodowli zwierząt) - przedtem zadowalano się tylko sprzętem samych kłosów, co najwyżej z bardzo krótką słomą.
Sierp wczesnośredniowieczny miał ostrze półkoliste, ząbkowane, o długości 18-30 cm, trzonek wygięty pod kątem prostym i tulejkę do osadzania rękojeści, nie różnił się więc zasadniczo od sierpów dzisiejszych.
sierpPóźniej rozróżniano sierp do zboża (kształt ostrza zbliżony do krzywej logarytmicznej) i do trawy (ostrze półkoliste), zapewniając najkorzystniejszy rozkład siły ręki żeńca.

Od starożytności sierp uznawany jest jako symbol rolnictwa, był atrybutem bóstw: Demetry, Satuna, Sylwana, Wertumnusa.
W Polsce występują obficie noże żniwne, tzw. kłośniki, od wczesnego neolitu, sierpy brązowe pojawiły się około 1500 roku p.n.e., a sierp szerokokabłąkowy - w I wieku n.e.
Do XIX wieku sierp był głównym narzędziem żniwnym świata, do dziś stosowany jest w krajach zacofanych, a w cywilizowanych jako narzędzie pomocnicze w gospodarstwach indywidualnych do sprzętu nasienników, wycinania chwastów i niewielkich ilości paszy zielonej 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj