REKLAMY
spektroskop

Przyrząd służący do otrzymywania i analizowania widm promieniowania świetlnego (od podczerwieni do ultrafioletu).

Składa się z poziomej tarczy z podziałką kątową w której środku jest umieszczony pryzmat, z lunety obracanej wokół tarczy, oraz z kolimatora, wyposażonego w źródło światła.

Po raz pierwszy, rozszczepienia i badania widma światła słonecznego (kolorów tęczy) przeprowadził w roku 1802 brytyjski uczony William Wollaston.

Zastosował w tym celu szczelinę i pryzmat, a w efekcie badania zauważył czarne prążki przecinające tęczę.
W roku 1814, niemiecki astronom i fizyk Joseph von Fraunhofer dobudował do szczeliny i pryzmatu teleskop i zrobił przyrząd, nazwany spektrometrem.
widmo żarówkiwidmo żarówki energooszczędnej

REKLAMY
Dzięki pracom uczonych, używających tego przyrządu, wiemy dziś, że czarne prążki w widmach Słońca i gwiazd wskazują na ich skład chemiczny.
Zastosowanie spektroskopu pozwoliło na odkrycie kilku nowych pierwiastków. Francuski chemik Paul E. Lecoq de Boisbaudran w roku 1875 odkrył nowy pierwiastek w rudzie cynku, który nazwał galem od słowa Galia - Francja.
Gustaw R. Kirchhoff oraz Robert W. Bunsen odkryli dwa inne pierwiastki.

Używając podczas badań palnika Bunsena, dokonali oni odkrycia metalu alkalicznego o właściwościach zbliżonych do sodu i potasu. Nadali mu nazwę cez, od łacińskiego słowa niebieski, gdyż ten kolor przeważał w jego widmie.

W roku 1861 dokonali w analogiczny sposób odkrycia jeszcze jednego metalu alkalicznego - rubidu, którego nazwę wyprowadzili od łacińskiego słowa czerwony, zgodnie z barwą jego widma 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj