REKLAMY
suwak

Przyrząd ułatwiający obliczenia, powszechnie używany przez inżynierów do końca lat 80. XX wieku.

W 1621 roku wynalazł go angielski matematyk William Oughtred.

Co ciekawe, wynalazł zarówno standardowy, prosty suwak logarytmiczny, jak i mniej znany suwak okrągły.
To prosty przyrząd rachunkowy działający na zasadzie geometrycznego dodawania odcinków.

Był używany jako podręczna pomoc rachunkowa przy obliczeniach nie wymagających większej dokładności.


REKLAMY

W praktyce inżynierskiej stosowano go do końca lat 70-tych.

Najczęściej były używane suwaki rachunkowe działające na zasadzie dodawania logarytmów, umożliwiające stosunkowo szybkie mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, wyznaczanie czwartych proporcjonalnych, średnich geometrycznych, a także wykonywanie obliczeń trygonometrycznych.
Zwykle suwaki rachunkowe dawały dokładność obliczeń rzędu 2 - 3 cyfr znaczących, podobnie w przypadku często do niedawna używanych suwaków rachunkowych specjalistycznych.

Suwak spełniał również rolę tablic trygonometrycznych, niekiedy posiadał dodatkowe znaczniki lub skale pozwalające szybko obliczać powierzchnię koła, ciężar i wytrzymałość prętów itp.

Obecnie suwaki rachunkowe zostały zastąpione przez kalkulatory elektroniczne 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj