REKLAMY
ulice Neapolu podczas strajku śmieciarzy

Całe tysiące lat ludzie śmiecili tym, co już do niczego nie było im potrzebne.

Kiedy tylko pojawiły się pierwsze osady i miasta, pojawił się też problem śmieci. Początkowo wszelkie śmieci, nieczystości, a także odpady powstałe w wyniku działalności warsztatów i manufaktur wyrzucano z domów po prostu na ulice.
Po jakimś czasie okazało się, że tym sposobem poziom ulic podnosił się w miastach czasem i centymetr rocznie!

Starożytni Grecy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że ich wąskie, zaledwie trzymetrowej szerokości ulice szybko mogą się wręcz zakorkować, dlatego już w starożytnych Atenach (V wiek p.n.e.) próbowano ten problem rozwiązać, zakazując wysypywania śmieci na ulicę. Mało tego - to Grecy jako pierwsi na świecie utworzyli wysypisko śmieci.

Pierwszymi, którzy wykorzystali odpady do zrobienia czegoś nowego (nie znano wówczas ładnego słowa: recykling), byli Chińczycy, którzy w ten sposób wytwarzali pierwszy papier.
wysypiskoNiestety, kolejne dwa tysiące lat nie przyniosły niczego dobrego, a wręcz przeciwnie - ludzie zamieniali swoje miasta w zwyczajny chlew (i to dosłownie), często nawet na takich ulicach hodowano świnie.

Dopiero w XIX wieku nastąpił jakiś postęp w dziedzinie dbania o środowisko naturalne. Po raz pierwszy zajęto się recyklingiem, w wyniku czego ze starych szmat powstała pierwsza wełna z odzysku w roku 1813 w Wielkiej Brytanii.

REKLAMY

Nieco później, w połowie XIX wieku we Francji pojawił się specjalny pojemnik na odpadki w domu - dobrze nam znany kosz na śmieci.

Pierwsza na świecie spalarnia śmieci została zbudowana w roku 1874 w USA, natomiast pierwsze samochody śmieciarki pojawiły się na ulicach miast dopiero w latach 20-tych XX wieku.

Tak naprawdę, to dopiero współczesny człowiek zabrał się na poważnie za recykling, utylizację i gospodarkę odpadami. Firmy, które zajmują się odpadkami, zarabiają na tym interesie w samych tylko Stanach Zjednoczonych ponad 3 miliardy dolarów rocznie. Nie ma w tym niczego dziwnego - jeden statystyczny mieszkaniec USA wytwarza około 800 kilogramów śmieci w ciągu roku. Gdyby ich wszystkie śmieci załadować do śmieciarek i ustawić je jedna za drugą, to po dwóch latach sięgnęły by Księżyca. Co roku w USA zużywa się tyle papieru, że można byłoby z niego wybudować mur wysokości 4 metrów z Nowego Jorku do Los Angeles... Wystarczy powiedzieć, że największą budowlą wzniesioną przez człowieka na Ziemi (którą łatwiej można wypatrzeć z kosmosu) nie jest wcale Wielki Mur Chiński, ale nowojorskie wysypisko śmieci Fresh Kills.


W naszym kraju śmieci również stanowią poważny problem. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada grubo ponad 300 kilogramów śmieci rocznie, co daje w skali całego kraju niewyobrażalną masę 13 milionów ton! Odpadki wyrzucane przez przeciętnego Polaka w ciągu roku zajmują 2 metry sześcienne. Dołożyć do tego trzeba odpady jakie powstają w fabrykach, hutach i innych przedsiębiorstwach - rocznie 130 milionów ton.

zbieracz śmieciW efekcie - mimo, że większość z tych śmieci jest przerabiana lub unieszkodliwiana - na wysypiskach i składowiskach zalega ponad 2 miliardy ton odpadów. Niesegregowany papier i tektura zalegają (zanim się rozłożą) około 50 lat. Ten sam papier wykorzystany powtórnie do wykonania jednej tony papieru z makulatury pozwala uratować dla przyrody 3 metry sześcienne przestrzeni na wysypisku, a także ocalić 17 drzew, 26 tysięcy litrów wody i 4,2 tysiąca kWh energii, które byłyby potrzebne do wytworzenia papieru ze świeżej masy drzewnej.

Pozostałe śmieci, które mogłyby zalegać nawet tysiące lat (m.in. tworzywa sztuczne) też coraz częściej się wykorzystuje, choćby w spalarniach, czy zakładach gazyfikacji śmieci. Pierwszy taki zakład został wybudowany w Houston w USA w 1977 roku. W roku 1999 Japończycy poszli znacznie dalej, i zbudowali pierwszy zakład gazyfikacji plazmowej (Yoshii, Japonia) 

Testy z BRD | Znaki drogowe | BRD 24 | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań