REKLAMY

telegraf optyczny Chappe'aRodzaj telegrafu opierający się na obserwacji wzrokowej nadawanych w różny sposób sygnałów.

Stosowano go już w starożytności.
Według tradycji klasycznej wiadomość o zdobyciu Troi (około 1184 roku p.n.e. ) przesłano do Myken za pośrednictwem łańcucha sygnałów ogniowych.

W podobny sposób cesarz Klaudiusz zawiadomił w 43 roku n.e. Rzym o zwycięstwie w Brytanii. Starożytni Kartagińczycy i Grecy używali także telegrafu optycznego złożonego z pochodni i zegara wodnego ("uruchomienie" i "wyłączenie" zegara sygnalizowano pochodnią, a poziom wody wskazywał odpowiednią umowną informację).

Grecy stosowali też telegrafy optyczne, przekazujące poszczególne litery przez odpowiednie ustawienie kilku pochodni.
Telegrafami optycznymi były również średniowieczne wici, a także przetrwała do naszych czasów sygnalizacja chorągiewkami na morzu.

REKLAMY

Około 1791 roku francuski wynalazca Claude Chappe (przy współpracy swego brata I. Chappe'a) opracował telegraf optyczny semaforowy. W systemie tym, za pomocą odpowiedniego ustawienia układu trzech ruchomych belek na maszcie, można było przekazać poprzez łańcuch stacji (rozmieszczonych na wyniosłościach lub wieżach) dowolną literę.

Pierwszą linią telegrafu Chappe'a połączono w 1794 roku Paryż z Lille.
W XIX wieku telegraf tego typu szybko rozpowszechnił się w Europie. We Francji, w okresie szczytowego rozkwitu tego rodzaju telegrafii, w 1849 roku telegraf optyczny łączył za pośrednictwem 534 stacji przekaźnikowych Paryż z 29 miastami, zapewniając znaczną szybkość przekazywania wiadomości (np. na trasie Paryż - Lyon, poprzez 20 stacji w ciągu 2 minut). Był to ogromny krok naprzód w stosunku do stosowanych przedtem kurierów konnych.


W Polsce stacja telegrafu optycznego Warszawa - Modlin powstała w 1830 roku. W 1835 roku zbudowano linię Warszawa - Petersburg, a w 1838 roku zaczęła funkcjonować linia Warszawa - Moskwa, złożona z 220 stacji obsługiwanych przez 1320 operatorów.
Szybki rozwój telegrafu elektrycznego, wyparł całkowicie telegraf optyczny z użytku około 1880 roku 


Zobacz jak wyglądała obsługa takiego telegrafu:

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj