REKLAMY
walec firmy Aveling & Porter

Maszyna lub część maszyny, służąca do walcowania (np. część walcarki).

W tym miejscu skupimy się na maszynie służącej do zagęszczania i utwardzania własnym ciężarem podłoża, lub nawierzchni (np. walec budowlany).

Niewielkie walce drogowe wykonane z pnia drzewa były używane już w starożytności. Te pierwsze walce były ciągnięte przez konie, i prawdopodobnie było to po prostu zapożyczenie z narzędzi rolniczych.

W czasach nowożytnych, pierwszy zaproponował walce do użytku przy budowie dróg Anglik, John Shotbolte w roku 1619.

REKLAMY

Ponieważ skuteczność walca zależy w dużej mierze od jego wagi, ich ciężar stopniowo wzrastał - pierwsza wiadomość o zastosowaniu do utwardzania nawierzchni drogowej konnego walca drogowego ważącego ponad tonę, pochodzi z roku 1725.walec konny - prawzór ratraka
Kolejnym etapem było zbudowanie w roku 1787 przez Louis-Alexandre de Cessart'a konnego, żeliwnego walca drogowego o szerokości 2,5 metra, średnicy 90 centymetrów i masie 3,5 tony.
Tego typu walce były używane w roku 1815 we Francji, Anglii i Hanowerze i stopniowo upowszechniły się po roku 1830.


W roku 1859 we Francji, narodził się pierwszy parowy walec drogowy. Jego konstruktorem był Lemoine, ale próby przeprowadzone dwa lata później wypadły niepomyślnie. Dopiero parowy walec drogowy Ballaisona z roku 1862, ważący 17,5 tony i napędzany silnikiem parowym o mocy 3,5 kW znalazł zastosowanie i był produkowany (wraz z modelami o masie 8,5 i 15 ton) przez firmę Gellerat et Cie w Paryżu, od roku 1864.

Nie da się ukryć, że rozwój walców drogowych był nierozerwalnie złączony z budową nowych dróg.
Dlatego, pomimo wyraźnych zalet, parowe walce drogowe rozpowszechniały się powoli.
walec drogowy W pełni skuteczne parowe walce drogowe zaczęła produkować w roku 1867 firma "Aveling & Porter" w Rochester (Anglia) - ilustracja u góry strony.
walec z 1903 rokuPo raz pierwszy do napędu walca drogowego zastosowano silnik spalinowy w roku 1902 w Anglii.

Obecne maszyny (ze względu na oddziaływanie na podłoże) można podzielić na:

 walce statyczne - oddziałują własną masą, na niewielką głębokość. Używane są najczęściej do prac końcowych w robotach drogowych, dogęszczania górnych warstw nasypów, zagęszczania podsypek pod fundamenty.
walce wibracyjne - jednoczesne oddziaływanie statyczne i dynamiczne, odpowiedni układ wirujących mas zapewnia drgania o częstości do 50 Hz. Ich głębokość oddziaływania sięga 2 metrów 


Zobacz walec z początków XX wieku:

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj