kanał żeglowny

Sztucznie ukształtowany ciek wodny.

Jego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych.

Tak powstała droga wodna, znacznie ułatwia transport oraz skraca żeglugę.

Kanał, który łączy rzeki i jeziora to kanał żeglugi śródlądowej.

Najstarszym i najdłuższym (do dzisiaj) zespołem kanałów wodnych na świecie jest chiński Wielki Kanał (niegdyś nazywany Kanałem Cesarskim) we wschodnich Chinach. Jego długość wynosi 1795 kilometrów a szerokość od 20-350 metrów.


Biegnie z Pekinu na południe, do Hangzhou, przecinając m.in. Huang He i Jangcy; na całej jego długości znajduje się 60 mostów i 24 śluzy.
Rozpoczęto go budować w roku 486 p.n.e., podczas panowania dynastii Wu, i pierwsze 85 kilometrów ukończono w 495 roku p.n.e. Następnie został on powiększony podczas panowania dynastii Qi, a później przez cesarza Yangdi z dynastii Sui. Później był wielokrotnie modyfikowany i rekonstruowany; odcinkami wykorzystywany do przewozu towarów (głównie węgiel kamienny, materiały budowlane, zboże) i celów irygacyjnych.

Podobnie, jak to miało miejsce przy budowie Wielkiego Muru, aby znaleźć ludzi do jego wykonania, nakazano stawić się wszystkim mężczyznom w wieku 15-54 lat, ustanawiając karę śmierci dla nieposłusznych. W ten sposób zebrano 5,4 miliona robotników. Dodatkowo każda rodzina miała obowiązek dostarczyć jedno dziecko do pracy w kuchniach. Uchylający się od kopania skazywani byli na śmierć przez ścięcie głowy. Podczas jego budowy, śmierć poniosło około 2,5 miliona pracujących 

Testy z BRD | Znaki drogowe | BRD 24 | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań