100 p.n.e. - strzemiona,XVIII wiek - początki kolejki górskiej,
1766 - pierwsza przemysłowa maszyna parowa
1869 - układ okresowy pierwiastków,
1876 - transformator jednofazowy,
1881 - cysterny kolejowe,
1885 - jajko Fabergé,
1895 - antena radiowa,
1896 - transmisja radiowa,
1903 - teoria lotu rakietowego,

 

 

 

 

 

 

 

Testy z BRD | Znaki drogowe | BRD 24 | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań