Zdarzyło się...

rok 1631
Odsłon : 5071

We Francji po raz pierwszy ukazała się gazeta. Miała cztery strony i nakład 1200 egzemplarzy.
Czytaj więcej

Testy z BRD | Znaki drogowe | BRD 24 | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań