Zdarzyło się...

rok 1793
Odsłon : 5810

Wprowadzenie kilograma jako jednostki wagi we Francji. W roku 1889 ustalono wzorzec tej jednostki, przechowywany w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres pod Paryżem. Wzorzec ma kształt walca o średnicy podstawy równej jego wysokości (około 39 mm), a wykonany jest ze stopu platyny (90%) i irydu (10%).

Testy z BRD | Znaki drogowe | BRD 24 | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań