George Cayley

Sir George Cayley - brytyjski posiadacz ziemski, pionier lotnictwa, teoretyk aerodynamiki (1773 - 1857).

Początkowo zajmował się maszynami z własnym napędem - twórczo rozwinął ideę przeciwbieżnego dwuwirnikowca.

Już w roku 1796 roku zbudował model śmigłowca z blaszanymi wirnikami, napędzany sprężyną od zegara, który wykonał kilka udanych lotów. Cayley budował coraz większe modele, ale narzekał, że żaden nie jest dość duży, by udźwignąć napędzającą go maszynę parową.

W roku 1804 skonstruował szybowiec, przypominający nieco latawiec. Miał on skrzydła odchylone ku górze na przedniej krawędzi oraz statecznik ogonowy.
Wyodrębnił główne czynniki, mające wpływ na latanie, tzn. siłę nośną, napęd i sterowanie. Uwzględniając je podczas swoich prób skonstruowania maszyny latającej doprowadził do tego, że w rezultacie, jeden z jego asystentów w listopadzie 1809 roku wzniósł się na krótko w powietrze, na skonstruowanej przez niego maszynie latającej. Sam również dokonał lotów ślizgowych na szybowcu własnej konstrukcji.

Jako pierwszy zastosował ster wysokości i kierunku lotu. Autor licznych prac z zakresu teorii lotu, oraz budowy i napędu statków powietrznych.

szybowiec CayleyaW roku 1853 zbudował pełnowymiarowy szybowiec - stałopłat, który podobno przetransportował przerażonego stangreta nad niewielką doliną Brompton Dale, na odległość 460 metrów.
Ponoć już post factum, nieszczęśnik miał zrezygnować z posady, wyjaśniając: "Pragnę zwrócić Pańską uwagę, Sir, że najmowałem się do wożenia, a nie do latania".

W 150 rocznicę tego wydarzenia, zbudowano replikę szybowca i wykonano na nim loty.

Oprócz lotów miał i inne zainteresowania.
W roku 1825 roku zaprojektował zmontowany z szerokich, płaskich ogniw łańcuch bez końca, owijający się na dwóch kołach wieńcowych - pierwsze gąsienice. Przy obustronnych gąsienicach ciężar pojazdu rozkłada się na dużej powierzchni, dlatego też pojazd nie zapada się tak łatwo w grząskim gruncie.
Tego rodzaju pojazdy - (caterpillar tractor) były jednak budowane tylko w pojedynczych egzemplarzach 

Testy z BRD | Znaki drogowe | BRD 24 | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań