REKLAMY
Simon Stevin

Uczony i matematyk belgijski (1548 - 1620).

Urodził się w Bruges w Belgii jako dziecko pozamałżeńskie. Niewiele wiadomo o jego młodości - jedynie to, że studiował łacinę i grekę, oraz to, że miał silne uzdolnienie dla rachunków.

Zaczął swoją pracę jako księgowy w Antwerpii, później był urzędnikiem w urzędzie podatkowym w Bruges.

Sporo podróżował do Niemiec, Skandynawii, Polski, Norwegii. W końcu, w roku 1580 przyjechał do Leiden, gdzie został kwatermistrzem w armii Holendrów. Wtedy wymyślił sposób zalewania nizin na drodze najeżdżającej armii, przez otwarcie wybranych śluz w zaporach.


REKLAMY

Był wybitnym inżynierem, który budował wiatraki, zamki i porty.
To on doradzał przy budowie fortyfikacji w czasie wojny przeciw Hiszpanii. Dla upamiętnienia zwycięstwa nad Hiszpanami książę Maurycy z Nassau założył uniwersytet w Leiden.
W roku 1583 Simon Stevin zaczął studiować na tym właśnie uniwersytecie naukę i rachunki równocześnie z księciem Maurycym. Znajomość przerodziła się w przyjaźń - zaowocowało to wysokim stanowiskiem Stevina w armii holenderskiej.

pojazd żaglowy StevinaDopiero w wieku lat 60-ciu ożenił się i miał z tego związku czwórkę dzieci.
Napisał sporo prac z zakresu matematyki - wszystkie w języku holenderskim, do którego dołożył kilka własnych pojęć.

On też wymyślił i zbudował "żaglowy samochód" - na ilustracji obok.
W tym pojeździe osiągnął na plaży w Scheveningen, z 25 pasażerami i pomyślnym wiatrem, szybkość 35 km/h 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj